Σχεδιασμός

Το εξωτερικό κούφωμα, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής, είναι ίσως το ποιό ευαίσθητο σημείο του εξωτερικού κελύφους ενός κτιρίου. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να προσεγγίσουμε και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία του κουφώματος.