Βαφή

Η διαδικασία βαφής και η ποιότητα των χρωμάτων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες μακροχρόνιας αντοχής και καλαισθησίας των ξύλινων κουφωμάτων.