Αναπαλαίωση νεοκλασικού, Καστέλλα

Εξαιρετική αποτύπωση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων με σύγχρονα κουφώματα από την HAUFEN®