Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών

Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί την κύρια φιλοσοφία της εταιρείας μας. Οι απόψεις καθώς και οι προτάσεις σας αποτελούν για μας πολύτιμο σύμβουλο και βοηθό.